His activities

 • Fill in the Blanks Game

  Adquisició de vocabulari

  Fill in the Blanks Game

  Completa el text escrit amb un vocabulari formal. Llegeix atentament el text i troba la paraula que falta a cada espai buit.

 • Matching Columns Game

  Relaciona les frases de l'esquerra (vocabulari informal) amb les frases de la dreta (vocabulari formal o tècnic) relacionades en la jardineria.

 • Quiz

  Posa't a prova amb els teus coneixements en relació als riscos laborals que ens trobem en jardineria.

 • Unscramble Letters Game

  EPIs jardineria

  Unscramble Letters Game

  Quin dels EPIs utilitzarem si volem aplicar productes fitosanitaris?

 • Memory Game

  Troba la parella dels equips de protecció individual (EPIs) que fem servir en jardineria.

 • Matching Columns Game

  Maneig de càrregues pesants

  Matching Columns Game

  Relaciona les imatges amb la definició més apropiada. Aquests consells per al maneig de càrregues pesades et poden fer evitar lesions.

 • Matching Columns Game

  Simbols d'etiquetatge

  Matching Columns Game

  Relaciona els símbols d'etiquetatge dels envasos de productes fitosanitaris amb el perill que comporten.

 • Fill in the Blanks Game

  Pevenció de riscos laborals

  Fill in the Blanks Game

  Completa el text de la definició "mesures de protecció individual" EPI

 • Map Quiz

  Troba les màquines i les eines que et demanen.

 • Memory Game

  Relaciona el nom de les eines de jardineria amb la seva imatge

 • Matching Game

  Selecciona el grup d'eines que et demana el joc, eines manuals o maquinària.

 • Fill in the Blanks Game

  Eines bàsiques a l'hort

  Fill in the Blanks Game

  Completa les paraules relacionades amb les eines i maquinària que fem servir a l'´hort.

 • Word Search Puzzle

  Eines de Jardineria

  Word Search Puzzle

  Troba 10 eines bàsiques de jardineria.