Her activities

 • Fill in the Blanks Game

  Spelling van de werkwoorden

  Fill in the Blanks Game

  Tegenwoordige tijd en verleden tijd

 • Crossword Puzzle

  Dead Poets' Society

  Crossword Puzzle

  Answer the questions and fill in the crossword.

 • Crossword Puzzle

  Verjaardag: meervouden

  Crossword Puzzle

  Vul het kruiswoordraadsel in. Schrijf de meervouden van de woorden.

 • Word Search Puzzle

  Zoek de kernwoorden

  Word Search Puzzle

  Lees het artikel in je werkbundel. In deze woordzoeker staan de kernwoorden van het artikel. Zoek ze op en markeer ze.

 • Unscramble Words Game

  Verband oorzaak-gevolg

  Unscramble Words Game

  In deze oefening moet je de definitie van het verband oorzaak-gevolg in de juiste volgorde zetten. Alle woorden staan er.

 • Crossword Puzzle

  Tussenletters -en

  Crossword Puzzle

  Lees de zinnen. Er staan steeds 2 woorden tussen haakjes. Met die woorden maak je een samenstelling. Deze schrijf je op in de kruiswoordpuzzel.

 • Dialogue Game

  Laura needs new clothes

  Dialogue Game

  Laura really wants to buy new clothes, but mum does not think that Laura needs them. They discuss what new clothes she needs. Listen to the dialogue and do exercise 1 of Part one: Vocabulary.

 • Dialogue Game

  Mark and Sheila

  Dialogue Game

  Sheila went shopping today. She meets up with her friend Mark for lunch. He asks her a lot of questions about her shopping experiences. Listen to the dialogue. Answer the questions in the language tas...

 • Fill in the Blanks Game

  Which expression to use?

  Fill in the Blanks Game

  In this exercise, you have to fill in the gaps in the text with common expressions used in a shop. Use the context to decide which expression you have to use. The expressions that you have to use are ...

 • Matching Game

  Matching expressions

  Matching Game

  In this exercise, you will see 15 common expressions used in a shop. You have to find out which expressions belong together. Match the expressions with the same meaning.

 • Map Quiz

  Shop-hopping

  Map Quiz

  Nicky is going shopping. There are several shops that she needs to visit today. For example, she needs to get her teeth checked, so she has an appointment at the dental clinic. Nicky also wants to go ...

 • Quiz

  In deze oefening krijg je een aantal spreekwoorden opgegeven vanuit de Griekse mythologie. Jij moet de juiste betekenis ervan zien te achterhalen.

 • Crossword Puzzle

  Griekse mythen

  Crossword Puzzle

  In dit kruiswoordraadsel leer je een aantal personages en uitdrukkingen uit verschillende Griekse mythen.

 • Dialogue Game

  Shopping for clothes

  Dialogue Game

  Listen to the dialogue. Pay attention to the pronunciation and the expressions. After you have finished, answer the questions on your handout.

 • Fill in the Blanks Game

  Which question word to use?

  Fill in the Blanks Game

  Fill in the gaps at the beginning of the sentence with the appropriate question-word. You can choose to fill them in with the following question-words: what - where - who - why - when - how

 • Quiz

  You get a number of pictures of clothing. Pick the correct English word for the piece of clothing.

 • Quiz

  Bij deze oefening krijg je dertig zinnen. Je kruist aan om welke soort zin het gaat. Er is steeds maar een antwoord mogelijk.

 • Quiz

  In deze oefening krijg je een aantal zinnen opgegeven. Je moet aanduiden of de zinnen formeel of informeel taalgebruik gebruiken.

 • Word Search Puzzle

  Sherlock Holmes

  Word Search Puzzle

  Read the questions and find the right words in the word search puzzle.

 • Crossword Puzzle

  Vocabulary: image

  Crossword Puzzle

  In this exercise, you have to fill in the sentences with the correct word that describes the people.

 • Crossword Puzzle

  Je oefent de vervoeging van sterke of onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd.

 • Crossword Puzzle

  Nederlandse leenwoorden

  Crossword Puzzle

  Bekijk de beschrijvingen. Bedenk er een goed leenwoord bij.

 • Word Search Puzzle

  Leenwoorden

  Word Search Puzzle

  In deze oefening staan er 14 leenwoorden. Kun jij ze allemaal vinden?

 • Crossword Puzzle

  Teksttypes

  Crossword Puzzle

  Kijk naar de verschillende teksten. Schrijf het juiste teksttype bij het juiste nummer.

 • Crossword Puzzle

  Goden van het Oude Egypte

  Crossword Puzzle

  In het kruiswoordraadsel moet je de namen van de afgebeelde goden op de correcte plaats invullen.

 • Word Search Puzzle

  Housing objects

  Word Search Puzzle

  Try to find all the words in this puzzle.

 • Crossword Puzzle

  Articles of clothing

  Crossword Puzzle

  Click on a square. You will see a picture on the right side of the screen. Look at the picture and write down the words for the pieces of clothing.

 • Matching Game

  Clothing

  Matching Game

  Put the articles of clothing into groups. One group contains all the articles of clothing that are made to wear on the lower body-part. The other group contains all the articles of clothing that you ...

 • Word Search Puzzle

  Search the hidden words

  Word Search Puzzle

  In this puzzle, there are words about clothing hidden between the letters. Try to discover all of them.

 • Riddle

  Guess what accessory is shown in the picture. You will get three clues, and with each clue, the picture will get less blurry. You can guess three times. Answer in a full sentence.

 • Riddle

  Try to figure out what article of clothing the picture shows. You will get three clues. With each clue, the picture will get less blurry. Answer in a full sentence.

 • Riddle

  Try to figure out what article of clothing is mentioned. You will get three clues. With each given clue, the picture showing the article of clothing will get less blurry. Answer in a full sentence.

 • Fill in the Blanks Game

  What to wear?

  Fill in the Blanks Game

  In this exercise, you have to read the text and fill in the blanks with items of clothing or accessories. The text is about a boy who decides what to wear today.

 • Unscramble Letters Game

  What does it say?

  Unscramble Letters Game

  You are given a number of letters that can form an article of clothing. Put them in the right order.

 • Quiz

  Let's do a quiz. You will get a description of a piece of clothing or an accessory. It is your job to find the right word that matches the given description.

 • Unscramble Letters Game

  What accesory can you spell?

  Unscramble Letters Game

  You are given a number of letters. With those letters, you can form a word. Put them in the right order. The word is something you can wear as an accessory.

 • Fill in the Blanks Game

  Sharp dressed man

  Fill in the Blanks Game

  Listen to the song Sharp dressed man from ZZ Top. The lyrics are written down here, but some words are missing. These words are pieces of clothing. Fill in the missing words with the right pieces of c...

 • Word Search Puzzle

  Articles of clothing

  Word Search Puzzle

  Try to discover all the articles of clothing and the accessories.