Her activities

 • Video Quiz

  Septem reges

  Video Quiz

  Dit filmpje is in het Latijn. Het sluit aan bij de cultuur van Pegasus 2, caput 5. Aan de hand van de vragen kom je het thema te weten. Let erop dat je de ondertiteling op LATIJN zet. Zo oefen je zond...

 • Crossword Puzzle

  Het model tegere

  Crossword Puzzle

  In dit kruiswoordraadsel wordt het (actieve) praesens van tegere geoefend. Deze oefening sluit aan bij Pegasus 1, caput 5.

 • Quiz

  oefening aansluitend bij Pegasus 1, Caput 1.5: duid aan of het woord 1ste of 2de klasse is.

 • Crossword Puzzle

  Modellen 1ste en 2de klasse

  Crossword Puzzle

  Pegasus 1, caput 6: oef. op alle modellen van de eerste en tweede klasse

 • Crossword Puzzle

  Modellen tot en met gen.

  Crossword Puzzle

  Pegasus 1, caput 3: In dit kruiswoordraadsel moet je de juiste vorm van het model invullen (nom., acc., gen.)

 • Quiz

  Pegasus 2, caput 1.5: Geef naamval, genus en getal. Gebruik de afgesproken afkortingen (nom., acc., v., enk., ...). Als er meerdere mogelijkheden zijn, zet je een komma. Na elk leesteken volgt een ...

 • Quiz

  In deze oefening worden de belangrijkste zaken over de onvoltooide tijden van het werkwoord herhaald.

 • Crossword Puzzle

  modellen: onvoltooide tijden

  Crossword Puzzle

  Pegasus 1, caput 9/ Pegasus 2, caput 1: Herhaal de onvoltooide tijden van de modellen.

 • Quiz

  Vertaal de werkwoorden: oefening na caput 3, pegasus 2

 • Quiz

  Vertaal de werkwoorden: oefening na caput 3, pegasus 2

 • Quiz

  Vertaal de werkwoorden: oefening na caput 3, pegasus 2

 • Quiz

  Oefening op de werkwoorden na caput 4, pegasus 1

 • Quiz

  Determineeroefening op alle tijden van de werkwoorden, ook deponente werkwoorden

 • Quiz

  oefening op het determineren van Latijnse werkwoorden na caput 4, pegasus 1.

 • Quiz

  Oef. op nom., acc., gen. en dat.: determineeroefening na caput 4, pegasus 1

 • Matching Columns Game

  oef. op naamvallen

  Matching Columns Game

  Pegasus 1, caput 3: verbind de Latijnse woorden met de juiste determinering.

 • Crossword Puzzle

  capere

  Crossword Puzzle

  Vul het kruiswoordraadsel in met de gevraagde vormen van het model, na caput 3, pegasus 1

 • Crossword Puzzle

  voltooide tijden: modellen

  Crossword Puzzle

  oefening op de modellen van de voltooide tijden. Pegasus 2, caput 3 ! ER WORDEN GEEN SPATIES GEBRUIKT!

 • Crossword Puzzle

  Pegasus 2, caput 2: vul het kruiswoordraadsel in met de juiste vormen van de modellen. P.S. Bij een passief werkwoord schrijf je geen spatie.

 • Quiz

  Pegasus 1, caput 2: Oef. op het determineren van naamwoorden (subst. en adj.): geef naamval, genus en getal (alle mogelijkheden): gebruik de afgesproken afkortingen (vb. nom. o. enk.)

 • Quiz

  oefening op de modellen na caput 2, pegasus 1

 • Quiz

  Oef. op naamval, genus en getal na caput 2, pegasus 1.

 • Quiz

  oefening op nom., acc., functies... bij Pegasus 1, na caput 1 en 2

 • Video Quiz

  Romeinse Domus 2

  Video Quiz

  Ga op wandel in een Romeinse domus en beantwoord de vragen.

 • Video Quiz

  Romeinse Domus

  Video Quiz

  Ga op wandel doorheen een Romeinse domus en beantwoord de vragen.

 • Quiz

  aftrekken tot 100

 • Matching Game

  genus en getal

  Matching Game

  aanvullende oefening bij Pegasus, na caput 1

 • Matching Game

  aanvullende oefening bij Pegasus, na caput 1

 • Matching Game

  Aanvullende oefening bij Pegasus, caput 1.4

 • Quiz

  Pegasus 2, 1.3, oefening 3

 • Matching Game

  Pegasus 2, 1.3, oefening 4