His activities

 • Matching Game

  Característiques

  Matching Game

  Cerca les característiques apropiades per als tres aspectes del disseny que has de cercar.

 • Fill in the Blanks Game

  Tecnologia educativa

  Fill in the Blanks Game

  Omple els vuits del paràgraf.

 • Unscramble Letters Game

  Eines per a la gestió

  Unscramble Letters Game

  Descobreix la paraula posant en orde les lletres. Pitja damunt la lletra y arrossega-la a la posició correcta.

 • Riddle

  Per començar teniu que pitjar el botó de "pista" y endevinar amb el menor nombre de pistes el terme que vos proposem.