His activities

  • Memory Game

    Leia igale sõnale seletus. Soovi korral võib iga paari leidmisel välja mõelda ka mõne hea näite. Mõisted ja nende seletused on võetud: Küberkaitse õpiku (autorid Tiia Sõmer, Birgy Lorenz, Sten M...