Her activities

  • Crossword Puzzle

    Crucigrama dels beatles

    Crossword Puzzle

    Heu de dir quins son els artistes de la banda beatles

  • Map Quiz

    En aquest mapa, heu de diferenciar entre altres cantants dels anys 60, els Beatles i els Rolling Stones.