Her activities

 • Crossword Puzzle

  Actividade didáctica para repasar e asentar conceptos musicais aplicables ao especto sonoro do medo.

 • Quiz

  Actividade didáctica para traballar o valor de diferentes figuras musicais e a distancia entre as notas (intervalos, tons e semitóns).

 • Quiz

  Algúns exemplos comparativos sobre o MCER en diversos países

 • Matching Game

  Resumo das competencias para linguas estranxeiras establecidas para cada nivel do Marco Común Europeo das Linguas do Consello de Europa