His activities

 • Word Search Puzzle

  REL5é Act 02-03

  Word Search Puzzle

  Activitat sobre els personatges més significatius de la Història del Poble d'Israel narrada als llibres de l'Antic Testament.

 • Crossword Puzzle

  SOC5é-ACT 2-7

  Crossword Puzzle

  Activitat per repassar la geografia física i política d'Espanya.

 • Crossword Puzzle

  Activitat per conéixer les províncies espanyoles.

 • Matching Game

  SOC5é-ACT 2-2 (rius)

  Matching Game

  Activitat per relacionar els principals rius de la península Ibèrica amb el seu vessant.

 • Memory Game

  SOC5é-ACT 2-3*

  Memory Game

  Activitat per reconéixer les banderes de les comunitats autònomes i ciutats autònomes espanyoles

 • Word Search Puzzle

  SOC5é-ACT 2-2*

  Word Search Puzzle

  Sopa de lletres amb alguns dels accidents geogràfics més importants d'Espanya.

 • Map Quiz

  SOC5é-ACT 2-6

  Map Quiz

  Activitat per repassar les illes dels arxipèlags canari i balear.

 • Map Quiz

  SOC5é-ACT 2-4

  Map Quiz

  Activitat per reconéixer i identificar sobre el mapa els principals golfs i caps d'Espanya.

 • ABC Game

  SOC5é-ACT 01_08

  ABC Game

  Activitat de repàs del tema 1 de Socials de 5é sobre l'univers i la Terra.

 • Memory Game

  SOC6é-ACT 6-3

  Memory Game

  Activitat sobre personatges i esdeveiments de la història d'Espanya als segles XIX i XX corresponent al llibre de Socials de 6é elaborat al col·legi sant Cristòfor Màrtir I

 • Word Search Puzzle

  Act 5-4 evangelio de juan

  Word Search Puzzle

  Intenta localizar en la sopa de letras los nombre s que se atribuye Jesús para explicar quién es Él en los discursos del evangelio de Juan.

 • Map Quiz

  SOC6é-ACT 1-2

  Map Quiz

  Activitat per aprendre la situació dels paralels, meridians i hemisferis de la Terra.

 • Matching Game

  SOC6é-ACT 5-6

  Matching Game

  Activitat per conéixerl¡anys d'incorporació de cada país de la UE.

 • Fill in the Blanks Game

  SOC6é-ACT 5-2

  Fill in the Blanks Game

  Activitat sobre el primer article de la constitució espanyola de 1978.

 • Matching Game

  SOC6é-ACT 5-1

  Matching Game

  Activitat per repassar les carcaterístiques d'un sitema democràtic o un dictatorial. Activitat pertanyent al llibre de text de Ciències Socials de 6é de Primària elaborat pels professors del 3r equip ...

 • Matching Game

  SOC6é-ACT 4-4

  Matching Game

  Activitat sobre els sectors econòmics.

 • Matching Columns Game

  REL6é- Refranes-Proverbios 3.5

  Matching Columns Game

  Actividad 3-5 del libro de Religión de 6º de Primaria consistente en relacionar refranes populares con su referente del libro bíblico de los Proverbios

 • Memory Game

  Actividad preparada para complementar la actividad 3-1 del libro de Religión de 6º de Primaria

 • Crossword Puzzle

  SOC6é-ACT 3-7

  Crossword Puzzle

  Encreuat sobre accidents geogràfics d'Espanya

 • Map Quiz

  SOC6é-ACT 3-6

  Map Quiz

  Activitat per repassar els rius de la península Ibèrica

 • Map Quiz

  SOC6é-ACT 3-5

  Map Quiz

  Activitat per reforçar el coneixement dels sistemes muntanyosos espanyols.

 • Map Quiz

  Actividad para reforzar la multiplicación y división por l aunidad seguida de ceros

 • Matching Game

  SOC6é-ACT 3-4

  Matching Game

  Activitat sobre els vessants hidrogràfics dels rius europeus.

 • Map Quiz

  SOC6é-ACT 3-3

  Map Quiz

  Activitat destinada a alumnes de 6é de primària per ajudar-los a situar en un mapa físic d'Europa els rius més importants del continent.

 • Map Quiz

  SOC6é-ACT 3-2

  Map Quiz

  Activitat destinada a alumnes de 6é de Primària per ajudar-los a situar en el mapa físic d'Europa les serralades i planes més importants del continent.

 • Map Quiz

  SOC6é-ACT 3-1

  Map Quiz

  Activitat per a alumnes de 6é de Primària per ajudar-los a situar al mapa d'Europa les illes, penínsules i masses d'aigua més importants del continent.

 • Crossword Puzzle

  REL Act 2-6 Bienaventuranzas

  Crossword Puzzle

  Religión 6º PRIM Actividad 2-6.

 • Quiz

  Actividad para comparar fracciones

 • Matching Columns Game

  Suma de fracciones_01

  Matching Columns Game

  Actividad sobre la suma de fracciones con distinto denominador. Para alumnos de 5º de Primaria.

 • Map Quiz

  1r ESO 02_00

  Map Quiz

  Activitat per complementar l'activitat inicial del tema 02 del llibre de Religió Catòlica LOMCE per a 1r ESO de Pascual Sanchis

 • Fill in the Blanks Game

  Preposiciones_02

  Fill in the Blanks Game

  Actividad para recordar las preposiciones en castellano.

 • Unscramble Words Game

  Preposiciones_01

  Unscramble Words Game

  Actividad para aprender y repasar las preposiciones en castellano.

 • Memory Game

  Activitat per relacionar fraccions equivalents. Has de clicar damunt de cada parella de fraccions equivalents.

 • Quiz

  Test visual sobre els països membres de la UE. Cal clicar en la resposta correcta.

 • Map Quiz

  Països UE

  Map Quiz

  Activitat per situar al mapa d'Europa els països de la UE

 • Map Quiz

  Relleu Europa

  Map Quiz

  Activitat per reconéixer els punts del relleu europeu més significatius.

 • Quiz

  Activitat per treballar les posicions als eixos de coordenades.

 • Map Quiz

  Activitat per aprendre a situar el punts de manera adequada en els eixos de coordenades. Cal clickar sobre el punt indicat.

 • Memory Game

  Human systems

  Memory Game

  Match the pairs

 • Map Quiz

  Activity about animal and plant cells

 • Video Quiz

  Animal Cell

  Video Quiz

  Videoquiz about animal cell for students of 5th grade.

 • Matching Game

  Act 03_06 1r ESO

  Matching Game

  Activitat 03_06 del llibre de Religió Catòlica LOMCE de Pascual Sanchis. Intenta identificar les afirmacions del Credo que es refereixen a la naturalesa humana o divina de Jesús.

 • Memory Game

  Unitats de Massa

  Memory Game

  Relaciona cada imatge amb la unitat de massa més adequada

 • Unscramble Words Game

  Prova

  Unscramble Words Game

  Prova

 • Matching Columns Game

  Relacionar unitats de mesura

  Matching Columns Game

  Activitat per repassar les conversions entre unitats de mesura.

 • Quiz

  Test per repassar les conversions entre unitats de mesura de longitud, massa i capacitat.

 • Matching Game

  Divisió de Poders

  Matching Game

  Activitat per reforçar els coneixements sobre la divisió de poders en l'estat espanyol.

 • Map Quiz

  Activitat per identificar les diferents parts de l'escut d'Espanya.

 • Word Search Puzzle

  Sopa províncies d'Espanya

  Word Search Puzzle

  Una sopa de lletres amb 15 províncies espanyoles amagades.

 • Quiz

  Activitat per reconéixer i situar les províncies d'Espanya en el mapa.

 • Map Quiz

  Activitat per reconéixer i situar al mapa les comunitats autònomes d'Espanya.

 • Memory Game

  Activitat per relacionar les imatges dels diferents instruments de mesura dels elements de l'oratge amb el seu nom i funció.

 • Matching Columns Game

  Determinants_02: demostratius

  Matching Columns Game

  Activitat per repassar el determinants demostratius per a 5é de Primària.

 • Fill in the Blanks Game

  Determinants_01

  Fill in the Blanks Game

  Activitat sobre els determinants: articles.

 • Memory Game

  Tabla del 6

  Memory Game

  Actividad para repasar la tabla 6

 • Memory Game

  Tabla del 5

  Memory Game

  Actividad para repasar la tabla del 5

 • Matching Columns Game

  Tabla del 9

  Matching Columns Game

  Actividad para repasar la tabla del 9

 • Memory Game

  Tabla del 7

  Memory Game

  Actividad para repasar la tabla de7

 • Map Quiz

  Tabla del 8

  Map Quiz

  Actividad para repasar la tabla del 8

 • Crossword Puzzle

  Activitat sobre les divinitats egipcies gregues i romanes preparada per complementar el llibre de Religió de 1r ESO LOMCE de Pascual Sanchis.

 • Map Quiz

  Troba el planeta

  Map Quiz

  Activitat de reconeixement dels planetes del sistema solar

 • Word Search Puzzle

  1r ESO 01_01 LOMCE

  Word Search Puzzle

  Activitat de reforç sobre l'activitat 01_01 del llibre de Religió de 1r ESO de Pascual Sanchis. Intenta trobar 10 divinitats que apareixen als relats de creació que hem estudiat.

 • Map Quiz

  Activitat inicial del tema 06 del llibre de Religió LOMCE de 1r ESO de Pascual Sanchis

 • Map Quiz

  2n ESO Credo

  Map Quiz

  Activitat complementària a l'activitat inicial 05_00 del tema 5 del llibre de Religió LOMCE de 2n ESO de Pascual Sanchis

 • Unscramble Words Game

  Act 1rESO 05_09

  Unscramble Words Game

  Activitat 05_09 del llibre de Religió LOMCE de Pascual Sanchis

 • Matching Columns Game

  Act 1rESO 05_08

  Matching Columns Game

  Activitat 05_08 del llibre de Religió de 1r ESO LOMCE de Pascual Sanchis

 • ABC Game

  Act 1rESO 05_07

  ABC Game

  Activitat 05_07 del llibre de Religió de 1r ESO LOMCE de Pascual Sanchis

 • ABC Game

  Activitat complementària a la unitat 03 del llibre de Religió LOMCE de 2n ESO de Pascual Sanchis

 • Quiz

  Activitat preparada per Fernando C., Nacho, Vera, Nicolau i Sara

 • Map Quiz

  Temples antics

  Map Quiz

  Activitat inicial del tema_01: l'home busca a Déu del llibre de Religió de 4t ESO edició LOMCE de Pascual Sanchis https://sites.google.com/site/recursosrelicole/

 • Crossword Puzzle

  Activitat 02_03 del llibre de Religió de 2n ESO LOMCE de Pascual Sanchis

 • Memory Game

  Personatges bíblics

  Memory Game

  Activitat corresponent a l'activitta inicial del tema 02 del llibre de Religió Catòlica LOMCE de Pascual Sanchis per a 2n ESO.

 • Word Search Puzzle

  Llibres del Nou Testament

  Word Search Puzzle

  Activitat 03_09 del llibre de Religió Catòlica de 2n ESO LOMCE de Pasqual Sanchis

 • Crossword Puzzle

  Encreuat Antic Testament

  Crossword Puzzle

  Encreuat corresponent a l'Activitat 03_05 del llibre de Religió Catòlica de 2n ESO elaborat per Pascual Sanchis segons el currículum LOMCE.

 • Word Search Puzzle

  Semblants a Déu

  Word Search Puzzle

  Sopa de lletres referent a l'activitat 01_04 del llibre de text de Religió Catòlica de 2n ESO edició LOMCE elaborat per Pascual Sanchis.

 • Memory Game

  Els colors litúrgics

  Memory Game

  Activitat per relacionar els colors litúrgics amb la celebració en la que s'utilitzen.

 • Crossword Puzzle

  Un ecncreuat amb diferents mots sobre l'edat mitjana. Per a 5é de Primària.

 • Video Quiz

  L'Art Visigòtic

  Video Quiz

  Activitat de Videoquiz per aprendre algunes de les característiques de l'art visigòtic. Per a 5é de Primària

 • Video Quiz

  Romanico 1

  Video Quiz

  videoquiz sobre el románico

 • Matching Columns Game

  La humanitat de Jesús

  Matching Columns Game

  Activitat per relacionar les citacions proposades amb els trets que manifesten la humanitat de Jesús.

 • Quiz

  Activitat sobre els profetes bíblics

 • Matching Game

  Els jutges d'Israel

  Matching Game

  Marca els personatges que van ser jutges d'Israel

 • Unscramble Words Game

  Els 12 fills de Jacob

  Unscramble Words Game

  Ordena des del més vell al més jove els 12 fills del patriarca Jacob

 • Fill in the Blanks Game

  1r ESO 03_02 Paràboles

  Fill in the Blanks Game

  Relaciona cada paraula amb el títol de la paràbola corresponent

 • Matching Game

  1r ESO 03_01 Paràboles

  Matching Game

  En aquesta activitat hem d'intentar relacionar les dues parts del títol d'aquestes paràboles evangèliques.

 • Map Quiz

  Activitat sobre les cartes de sant Pau al Nou Testament

 • Fill in the Blanks Game

  Tema 07 4t ESO Religió

  Fill in the Blanks Game

  Activitat basada en els continguts del tema 07 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Fill in the Blanks Game

  Tema 06 4t ESO Religió

  Fill in the Blanks Game

  Activitat basada en els continguts del tema 06 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Fill in the Blanks Game

  tema 05 4t ESO Religió

  Fill in the Blanks Game

  Activitat basada en els continguts del tema 05 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis.

 • Fill in the Blanks Game

  tema 04 llibre 4t ESo Religió

  Fill in the Blanks Game

  Activitat basada en els continguts del tema 04 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Fill in the Blanks Game

  tema 03 llibre 4t Religió

  Fill in the Blanks Game

  Activitat basada en els continguts del tema 03 del llibre de religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Quiz

  Activitat per reconéixer els diferents gèneres literaris estudiats de la Bíblia

 • Unscramble Words Game

  Llibres bíblics històrics

  Unscramble Words Game

  Activitat per ordenar cronològicament, segons la història que narren, els llibres històrics de l'Antic Testament.

 • Map Quiz

  Activitat encaminada a reforçar el coneixement de la geografia política bàsica de Palestina en temps de Jesús.

 • Matching Game

  Idees protestants

  Matching Game

  Activitat per relacionar les idees dels reformadors protestants del segle XVI.