Her activities

  • Map Quiz

    Relaciona cada ball tradicional amb la comunitat autònoma que li correspon.

  • Matching Game

    Folklore espanyol

    Matching Game

    Relaciona les següents músiques tradicionals amb la comunitat autònoma a la qual pertanyen.