His activities

 • Word Search Puzzle

  Werken levert een inkomen

  Word Search Puzzle

  In deze woordzoeker moet je woorden zoeken die te maken hebben met het verkrijgen van een inkomen.

 • Word Search Puzzle

  Woorden Belgische politiek

  Word Search Puzzle

  Woordzoeker a.d.h.v. een lijst met moeilijke Belgische politieke woorden.

 • Word Search Puzzle

  Opwarming van de aarde

  Word Search Puzzle

  Zoek de woorden in het kruiswoordraadsel

 • Unscramble Letters Game

  Over welke persoon gaat het?

  Unscramble Letters Game

  De letters staan door elkaar en dus kan je het woord niet lezen. Probeer de letters in de juiste volgorde te zetten door de stelling/vraag te bekijken.

 • Unscramble Letters Game

  Zet de letters juist!

  Unscramble Letters Game

  Zet de letters in de juiste volgorde om een bestaand woord te formuleren.

 • Riddle

  Achter de gele blokjes staat een afbeelding van een persoon die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Het is aan jou om te weten te komen over wie het gaat. Links van de oefening kan je op ...

 • Riddle

  Achter de gele blokjes staat een afbeelding van een persoon die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Het is aan jou om te weten te komen over wie het gaat. Links van de oefening kan je op ...

 • Matching Game

  In de deze oefening vindt je woordjes die bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen horen. Helaas staan ze niet gegroepeerd. Het is aan jou om één groepje te vormen met de woorden. Als dit gelukt is, kr...

 • Matching Game

  Welke woorden horen bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Klik op de woordjes om ze aan te duiden. Bij elke groep horen acht woorden! Nadat je op een woord geklikt hebt, staat bovenaan de groep waa...

 • Fill in the Blanks Game

  Vul de passende woorden in!

  Fill in the Blanks Game

  Lees de tekst en probeer de witte vlakken op te vullen met een woord dat erin past. Deze keer krijg je geen woorden waaruit je kan kiezen, maar moet je zelf nadenken over het woord dat je wil gebruike...

 • Fill in the Blanks Game

  Vul de passende woorden in!

  Fill in the Blanks Game

  Vul het tekstje verder aan. De woorden die je moet gebruiken, staan naast de tekst

 • Fill in the Blanks Game

  Vul de passende woorden in!

  Fill in the Blanks Game

  In de volgende oefeningen moet je woordjes kiezen om de zinnen te vervolledigen. Zorg ervoor dat jouw woord in de zin past en iets met het onderwerp te maken heeft. Klik op de woorden in de volgord...

 • Crossword Puzzle

  Zes grote perioden 2

  Crossword Puzzle

  De jaartallen zijn gegeven, zoek bij deze jaartallen de juiste periode uit de geschiedenis.

 • Quiz

  Aan de hand van kenmerken uit één periode, hierbij de juiste tijdsperiode vinden.

 • Crossword Puzzle

  Zes grote perioden 1

  Crossword Puzzle

  De jaartallen zijn gegeven, zoek bij deze jaartallen de juiste periode uit de geschiedenis.

 • Word Search Puzzle

  Tijdsperiodes

  Word Search Puzzle

  Zoek vijf grote periodes uit onze geschiedenis, welke periode ontbreekt?

 • Matching Game

  Jaartallen periodes

  Matching Game

  Verbind twee jaartallen met elkaar die samen één van de zes periodes begrenzen.