His activities

 • Slideshow

  Breu explicació de la vida i recorregut d'algunes dones importants a l'historia.

 • Map Quiz

  Amb aquesta activitat el que pretenem aconseguir és que els nins tinguin consciència dels països d'origen d'on provenen personatges femenins destacables al llarg de l'historia.

 • Crossword Puzzle

  La dona

  Crossword Puzzle

  Crucigrama relacionat amb el tema de la dona.