Her activities

 • Crossword Puzzle

  Elements químics

  Crossword Puzzle

  Repàs d'elements químics

 • Matching Columns Game

  El símbol dels elements

  Matching Columns Game

  Relaciona els símbols dels elements amb el seu nom

 • Map Quiz

  A la imatge podràs veure les diferents coordenades cartesianes

 • Word Search Puzzle

  trastorns alimentaris

  Word Search Puzzle

  Cerca 7 trastorns alimentaris que has estudiat en el tema

 • Crossword Puzzle

  La nutrició

  Crossword Puzzle

  Aquí teniu uns mots encreuats relacionats amb la nutrició

 • Word Search Puzzle

  Aliments amb proteïnes

  Word Search Puzzle

  Heu de trobar 7 aliments que continguin proteïnes. Aquestes poden ser d'origen animal, vegetal o làctic.

 • Crossword Puzzle

  Models atòmics

  Crossword Puzzle

  Activitat pensada per a treballar el vocabulari relacionat amb l'unitat didàctica treballada a classe.

 • Matching Columns Game

  Notació científica

  Matching Columns Game

  Feu parelles equivalents

 • Crossword Puzzle

  pseudociències

  Crossword Puzzle

  Meam si saps de què estem parlant

 • Matching Columns Game

  Pictogrames de seguretat

  Matching Columns Game

  Coneixes els diferents pictogrames de seguretat?

 • Crossword Puzzle

  EL CLIMA

  Crossword Puzzle

  PARAULES RELACIONADES AMB EL CLIMA

 • Word Search Puzzle

  el clima

  Word Search Puzzle

  paraules relacionades amb l'unitat didàctica

 • Crossword Puzzle

  Moviment

  Crossword Puzzle

  Descripció del moviment

 • Word Search Puzzle

  Tipus de col·loides

  Word Search Puzzle

  En aquesta sopa de lletres hi ha 8 col·loides. Han de ser capaços de trobar-los.

 • Crossword Puzzle

  fuerzas

  Crossword Puzzle

  mots encreuats

 • Fill in the Blanks Game

  massa i pes

  Fill in the Blanks Game

  Aquest txt és per a determinar si veuen la diferència entre massa i pes

 • Matching Columns Game

  FORCES

  Matching Columns Game

  TIPUS DE FORCES I LA SITUACIÓ QUE REPRESENTEN

 • Word Search Puzzle

  Coloides

  Word Search Puzzle

  Vamos a ver si identificas algunos coloides

 • Crossword Puzzle

  Aquí has de trobar diferents tècniques per a separar mescles

 • Crossword Puzzle

  Joc que ens permet afiançar els continguts apresos en aquesta unitat didàctica

 • Matching Columns Game

  Mesura de volums

  Matching Columns Game

  Tots aquests aparells ens serveixen per a mesurar volums. Emperò , coneixes el seu nom?

 • Matching Columns Game

  Material laboratori

  Matching Columns Game

  Material laboratori

 • Word Search Puzzle

  PSEUDOCIÈNCIES

  Word Search Puzzle

  Cerca pseudociències en la següent sopa de lletres

 • Crossword Puzzle

  Sinònims i Antònims

  Crossword Puzzle

  Activitat per a practicar

 • Matching Game

  Atom 2

  Matching Game

  Diferents activitats de relacionar columnes

 • Crossword Puzzle

  ATOMO

  Crossword Puzzle

  Vocabulari sobre els àtoms

 • Word Search Puzzle

  sopa de letras

  Word Search Puzzle

  busca las palabras

 • Word Search Puzzle

  La materia que ens envolta

  Word Search Puzzle

  la materia que ens envolta

 • ABC Game

  JUGUEM AL PASSAPARAULA A PARTIR DE LES SEGÜENTS DEFINICIONS M'HAS D'INDICAR LA PARAULA QUE COMENÇA AMB.....

 • Crossword Puzzle

  La matèria que ens envolta

  Crossword Puzzle

  Aquests mots encreuats són per a repassar el tema "La matèria que ens envolta"

 • Crossword Puzzle

  CAPITALS D'EUROPA

  Crossword Puzzle

  ET DONO EL PAIS I INDICA LA CAPITAL

 • Word Search Puzzle

  genetica

  Word Search Puzzle

  Paraules relacionades amb la genetica

 • Word Search Puzzle

  peixos

  Word Search Puzzle

  tipus de peixos