His activities

 • Crossword Puzzle

  Els planetes exteriors

  Crossword Puzzle

  Aquesta activitat és un mot encreuat relacionat amb els planetes exteriors i les seves coses importants.

 • Crossword Puzzle

  Els planetes interiors

  Crossword Puzzle

  Aquesta activitat tracta sobre les característiques dels planetes interiors.

 • Crossword Puzzle

  Tipus de planetes

  Crossword Puzzle

  Aquesta activitats és un mot encreuat sobre els tipus de planetes.