His activities

  • Memory Game

    Els superherois

    Memory Game

    Relaciona les parelles d'imatges iguals dels superherois.