His activities

 • Matching Columns Game

  Verbind de gebeurtenissen met de term de soort betaling

 • Matching Game

  Goed of dienst?

  Matching Game

  Duid aan of het om een goed of dienst gaat.

 • Matching Columns Game

  Formules inhoud ruimtefiguren

  Matching Columns Game

  Match de afbeeldingen met de juiste formules van de inhoud.

 • Matching Columns Game

  Fotomatchoefening

  Matching Columns Game

  Match de juiste foto's met de juiste benamingen.

 • Quiz

  Beantwoord de onderstaande vragen je mag deze opzoeken op internet.

 • Matching Columns Game

  nieuwe doelstellingen 2015

  Matching Columns Game

  Zet de juiste doelstelling bij de juiste foto.

 • Quiz

  Los de vragen op aan de hand van het artikel. Het artikel kan je vinden met de volgende link: http://www.demorgen.be/binnenland/11-11-11-net-nu-is-het-noodzakelijk-om-meer-te-investeren-in-ontwikkel...

 • Matching Columns Game

  Doelstelling 7

  Matching Columns Game

  Zet de juiste energievormen bij de juiste foto.

 • Crossword Puzzle

  Doelstelling 6

  Crossword Puzzle

  Geef de volledige benamingen van de afkortingen. Of beantwoord de vragen.

 • Quiz

  Duid de juiste antwoord(en) aan.

 • Matching Columns Game

  Doelstelling 4

  Matching Columns Game

  Zet de landen in de juiste volgorde. Begin met het land met de minste kindersterfte volgens de kaart. Gebruik om aan de kaart te komen de volgende link: http://www.cmo.nl/sw/index.php/en/8-millenniu...

 • Matching Columns Game

  Doelstelling 3

  Matching Columns Game

  Zet de juiste domeinen bij de juiste foto's.

 • Quiz

  Duid de landen van sub-Saharisch Afrika aan.

 • Quiz

  Duid het juiste antwoord aan.

 • Matching Columns Game

  Millenniumdoelen

  Matching Columns Game

  Zet de juiste afbeelding bij de juiste doelstelling.

 • Matching Game

  Zet de stoffen bij de juiste aggregatietoestand.

 • Crossword Puzzle

  De belangrijkste termen

  Crossword Puzzle

  Hier vind je de belangrijkste termen terug die we in dit hoofdstuk behandeld hebben.

 • Word Search Puzzle

  Opslagmethodes

  Word Search Puzzle

  Zoek de drie meeste gebruikte opslagmethodes in afkortingen.

 • Matching Game

  Opslagvolgorde

  Matching Game

  Geef de juiste volgorde om voedingsproducten op te slaan.

 • Quiz

  Vink alle juiste antwoorden aan bij de vragen.

 • Matching Columns Game

  Gevarensymbolen

  Matching Columns Game

  Combineer de oude en nieuwe gevarensymbolen.