His activities

 • Matching Columns Game

  SIMBU

  Matching Columns Game

  Després de tot el que has aprés, mostra els teus coneixements aquí. Relaciona ambdues columnes per tal de que les oracions tenguin sentit.

 • Matching Columns Game

  definicions accidents geo.

  Matching Columns Game

  A continuació hauràs de relacionar cada imatge amb la seva definició

 • Unscramble Words Game

  ACCIDENTS GEOGRAFICS

  Unscramble Words Game

  Intenta construir la definició d'accidents geografics. Simplement has de clicar sobre cada paraula amb ordre crant així la definició. Recorda que moltes vegades l'hem dita a l'assemblea.

 • Fill in the Blanks Game

  CLIMA

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oracions que trobaràs a continuació amb les paraules que falten. Aquestes les trobaràs a l'esquerra de l'activitat i les hauràs d'anar clicant amb l'ordre corresponent.

 • Matching Columns Game

  Elements del temps atmosfèric

  Matching Columns Game

  Relaciona els diferents elements que intervenen en el temps atmosfèric amb l'instrument que hem d'emprar per mesurar-ho.

 • Word Search Puzzle

  Climes del món

  Word Search Puzzle

  Així com vares fer a l'espai cerca els noms dels diferents climes que podem trobar en el món.

 • Map Quiz

  Completau posant el nom dels diferents continents i dels diferents oceans que hi ha en el món. Els hem treballat i repetit molt a classe. Intentau fer memòria.

 • Matching Columns Game

  CLIMA i VEGETACIÓ

  Matching Columns Game

  Relacionau cada clima amb la seva corresponent vegetació

 • Crossword Puzzle

  Endevina les paraules que et proposen, recorda el vocabulari relacionat amb les parts de la casa i el mobiliari

 • Word Search Puzzle

  QUE - QUI II

  Word Search Puzzle

  Cerca les paraules que porten QUE / QUI

 • Word Search Puzzle

  Paraules amb QUE/QUI

  Word Search Puzzle

  cerca paraules que portin les síl·labes QUE / QUI

 • Matching Game

  homon homof. polis.

  Matching Game

  segun lo que sepas sobre las palabras homófnas, homónimas y polisémicas, relaciona estas afirmaciones.

 • Fill in the Blanks Game

  equinodrems

  Fill in the Blanks Game

  completa

 • Fill in the Blanks Game

  Les algues

  Fill in the Blanks Game

  completa

 • Crossword Puzzle

  Els fongs

  Crossword Puzzle

  resol el crucigrama

 • Fill in the Blanks Game

  La Fotosintesis

  Fill in the Blanks Game

  ordena les paraules correctament

 • Quiz

  Completa amb les paraules que trobaras a baix.

 • Fill in the Blanks Game

  Mol·luscs

  Fill in the Blanks Game

  Completa amb les paraules que trobaràs abaix del text.

 • Fill in the Blanks Game

  Celentars

  Fill in the Blanks Game

  Segons els que acabes d'aprendre completa amb les paraules que falten

 • Crossword Puzzle

  Les esponges

  Crossword Puzzle

  Completa el crucigrama amb tot el que saps sobre les esponges

 • Quiz

  Respon a les preguntes correctament

 • Unscramble Words Game

  Els Cucs

  Unscramble Words Game

  Ordena les paraules i forma l'oració correcta

 • Fill in the Blanks Game

  Els amfibis

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oracions amb la informació que falta

 • Matching Game

  Els peixos

  Matching Game

  Relaciona per completar les oracions

 • Matching Game

  Els peixos

  Matching Game

  relaciona i completa les oracions següents

 • Riddle

  Els peixos

  Riddle

  Endevinalla

 • Unscramble Words Game

  LES AUS

  Unscramble Words Game

  ordena les paraules per formar una oració.

 • Fill in the Blanks Game

  LES AUS

  Fill in the Blanks Game

  Completa les oraciones següents relacionades amb les aus

 • Word Search Puzzle

  Animals Vertebrats

  Word Search Puzzle

  Has de cercar els animals vertebrats que compareixin a la sopa de lletres.

 • Crossword Puzzle

  LES BACTÈRIES

  Crossword Puzzle

  Segons la definició col·loca la paraula que correspongui

 • Crossword Puzzle

  Las Plantas

  Crossword Puzzle

  Escribe la palabra correspondiente

 • Unscramble Letters Game

  Las Plantas

  Unscramble Letters Game

  crea las palabras