His activities

 • Word Search Puzzle

  AVALUACIÓ 3

  Word Search Puzzle

  Activitat per confirmar l'adquisició de coneixements bàsics sobre la unitat.

 • Fill in the Blanks Game

  AVALUACIÓ 2

  Fill in the Blanks Game

  Activitat per confirmar l'adquisició de coneixements bàsics sobre la unitat.

 • Quiz

  Activitat interactiva avaluativa sobre la comprensió del contingut fonamental de la unitat didàctica