His activities

 • Matching Columns Game

  Relaciona els termes

  Matching Columns Game

  Recordem les característiques d´un escalfament.

 • Matching Game

  Relaciona els termes

  Matching Game

  Recordarem una miqueta les qualitas físiques bàsiques.

 • Fill in the Blanks Game

  L´escalfament

  Fill in the Blanks Game

  Descubrim termes vistos a la unitat didàctica l´escalfament. Te´n recordes?