His activities

  • Memory Game

    De sociale zekerheid heeft een aantal basistaken die je kon horen in het YouTube filmpje; pensioenen, de werkloosheid, de kinderbijslag, ziekte en invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten en ja...