Educaplay

Educaplay uses its own and third-party cookies for anonymous analytical purposes, save the preferences you select, personalize the advertising you see based on your browsing habits and for the general operation of the page.

You can accept all cookies by clicking the "Accept" button or configure or reject their use by clicking the "Set up" button.

You can obtain more information and reconfigure your preferences at any time in the Cookies policy

If you are under 14 years old, ask your parent or guardian to read this message before continuing.

New Activity
All the activities

De geboorte van Mozes

Fill in the Blanks Game

Jaren gingen voorbij. Jakob en zijn zonen waren in Egypte gestorven.Maar hun kinderen bleven er, en ook hun kinderen. Tot er heel veel Israëlieten woonden.
Maar toen kwamen er andere Farao's . Zij waren streng en maakten slaven van de Israëlieten en dwongen hen nieuwe steden te bouwen. Maar er waren zoveel Hebreeuwse slaven, dat de Egyptenaren bang voor hen werden. Daarom gaf Farao het bevel dat alle Hebreeuwse jongetjes bij de geboorte gedood moesten worden.
Toen een Hebreeuwse vrouw die Jochebed heette, een zoontje kreeg, verstopte ze hem tot hij drie maanden oud was. Daarna legde ze hem in een biezen mandje dat met lijm en pek was bestreken. Dat legde ze tussen de biezen aan de oever van de rivier. Haar dochter Mirjam moest er op letten.
De dochter van de farao kwam een bad nemen bij de rivier. Ze zag dat het een Hebreeuwse jongetje was en kreeg medelijden met hem.
" Zal ik voor u een vrouw zoeken die voor hem kan zorgen?" vroeg Mirjam. Dat vond de princes goed. Mirjam ging haar moeder halen.
"Ik zal ervoor betalen als u voor deze baby zorgt tot hij groot genoeg is", zei de princes.
Jochebed nam haar zoontje mee en zorgde voor hem tot ze hem terug naar het paleismoest brengen.
De princes noemde hem Mozes .complete the text Recommended age: 11 years old
45 times made Fullscreen Print

Created by

Create your own free activity from our activity creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this activity

Top 10 results

There are still no results for this activity. Be the first to stay in the ranking! Log in to identify yourself.

0 Comments

Log in to write a comment.
  1. time
    score
time
score