New Activity
Play Alphabet Game
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
Z
Comença per  
A
Comença per  
B
Diferència o desigualtat entre dos grups o persones.
Comença per  
C
Responsabilitat de vetllar pel benestar i les necessitats de les persones.
Comença per  
D
Tracte desigual o injust envers una persona o col·lectiu.
Comença per  
E
Procés d'instrucció i aprenentatge per al desenvolupament personal.
Comença per  
F
Moviment que defensa la igualtat de drets entre dones i homes.
Comença per  
G
Conjunt de rols, comportaments i identitats associats a la masculinitat i femininitat.
Comença per  
H
Sistema social que privilegia la heterosexualitat i la dominació masculina.
Comença per  
I
Condició de ser igual, especialment en drets i oportunitats.
Comença per  
J
on van els convictes, en anglès
Comença per  
K
acte de matar una persona, en anglès
Comença per  
L
regles de quotes
Comença per  
M
Actitud de superioritat i discriminació envers les dones.
Conté  
N
característica que distingeix homes i dones
Comença per  
O
acció on una persona sotmet una altra
Comença per  
P
Sistema social on els homes tenen el poder i control.
Comença per  
Q
Rutines i activitats diàries que reflecteixen les relacions de gènere.
Comença per  
R
Reconeixement i consideració cap a les persones i els seus drets.
Comença per  
S
Solidaritat i suport entre dones per aconseguir la igualtat.
Comença per  
T
Activitat remunerada o no remunerada per aportar a la societat.
Comença per  
U
Institució d'ensenyament superior que promou la igualtat d'oportunitats.
Comença per  
V
Acció de fer mal físic, psicològic o emocional a una persona.
Comença per  
X
Conjunt de persones o organitzacions que col·laboren per un objectiu comú.
Comença per  
Y
Persona que crea contingut audiovisual i pot influir en la igualtat de gènere.
Comença per  
Z
Espai físic o social on es poden promoure relacions igualitàries.