New Activity
Play Alphabet Game
A
B
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
Ile başlar  
A
Bir çiftlik hayvanı
Ile başlar  
B
Bir deniz hayvanı.
Ile başlar  
D
Deniz kelimesinin eş anlamı
Ile başlar  
E
Oyundaki temel amaç.
Ile başlar  
F
Kemirgen bir hayvan.
Ile başlar  
G
Başımızda bulunan bir organımız.
Ile başlar  
H
Oyunun temposu.
Ile başlar  
J
Metinde geçmeyen, ama oyunlarda kullanılan bir terim.
Ile başlar  
K
Oyunun ana teması.
Ile başlar  
L
Oyunun kazananı.
Ile başlar  
M
Oyun sırasında çalınan bir unsur.
Ile başlar  
N
Oyun sırasında alınan bir ihtiyaç.
Ile başlar  
O
Oyunun ana konusu.
Ile başlar  
P
Oyunun kazananını belirleyen ölçüt.
Ile başlar  
R
Oyundaki diğer oyuncu.
Ile başlar  
S
Saklanmalı bir oyun.
Ile başlar  
T
Ayakla oynanan bir oyun malzemesi.
Ile başlar  
U
Yakın kelimesinin zıt anlamı
Ile başlar  
V
İnsan anatomisi
Ile başlar  
Y
Oyun türlerinden biri.
Ile başlar  
Z
Oyunun sınırlı olduğu kavram.