New Activity
Play Quiz
1. 
Onde está o ourizo tomando o sol?
2. 
Como é o señor ao que se asemella o ourizo?
3. 
Como é o ourizo?
A.
Miope
B.
Mandón
C.
Riseiro
D.
Triste
4. 
Como ten a súa casa?
A.
Aberta
B.
Sucia
C.
Ben pechada
D.
Rota
5. 
Que arregañou o orizo?
6. 
Por que se lle escapa a castaña?
A.
Porque tiña medo
B.
Porque a picou
C.
Porque arregañou os dentes