New Activity
Play Quiz
1. 
Imeto geografija poteknuva od zborot geo, koj shto znachi?
A.
zemja
B.
nebo
C.
sonce
D.
voda
2. 
Do sredinata na XX vek geografijata se narekuvala?
A.
prirodni nauki
B.
zemjopis
C.
demografija
D.
hidrologija
3. 
Opshtestvenata geografija ushte se narekuva?
A.
fizichka geografija
B.
prirodna geografija
C.
ekonomska geografija
D.
regionalna
4. 
vselenata i vselenski tela gi prouchuva?
A.
ekonomskata geografija
B.
opshtestvenata geografija
C.
klimatologijata
D.
astronomijata
5. 
Orografijata e nauka za?
A.
reljefot
B.
klimata
C.
nivite
D.
vodite
6. 
Vremeto go prouchuva nauchnata disciplina?
A.
hidrologija
B.
klimatologija
C.
ekonomska geografija
D.
pedogeografija
7. 
pedogeografijata e nauka za?
A.
naselbite
B.
vodite
C.
pochvite
D.
reljefot
8. 
Razmestenosta na ziviot svet na planetata Zemja ja prouchuva?
A.
hidrografijata
B.
orografijata
C.
pedogeografijata
D.
biogeografijata
9. 
Tochkata na nebesniot svod nad nashata glava se narekuva?
A.
zenit
B.
horizont
C.
horizontova linija
D.
stojalishte
10. 
Eksplozita so koja se pretpostavuva deka nastanala vselenata se narekuva?
A.
Li-Ning
B.
Big-Ning
C.
Big-Beng
D.
Jangcek-Jang
11. 
Sonceto pretstavuva?
A.
planeta
B.
zvezda
C.
kometa
D.
meteor
12. 
Na neboto so golo oko moze da se zabelezat do?
A.
600 zvezdi
B.
6 000 000 zvezdi
C.
60 zvezdi
D.
6 000 zvezdi
13. 
Golemata Mechka e?
A.
sozvezdie
B.
planeta
C.
meteor
D.
galaksija
14. 
Edinica merka so koja se izrazuva oddalechenosta na zvezdite od Zemjata se narekuva?
A.
kilometar
B.
svetlosna godina
C.
milimetar
D.
svetlosen vek
15. 
Svetlinata se dvizi so brzina od?
A.
3 km/sek
B.
300 000 km/h
C.
300 km/sek
D.
300 000 km/sek