New Activity
Play Alphabet Game
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Comença per  
A
Llacuna generada en zones baixes que tanquen l'accés d'una badia formant aiguamolls.
Comença per  
B
Terreny sedimentari i sense coberta vegetal molt àrid.
Comença per  
C
Roca sedimentària arrodonida arrencada i erosionada prop de les muntanyes.
Comença per  
D
Relleu costaner format per acumulació d'al·luvions en la desembocadura d'un riu.
Comença per  
E
Masses de sediments en forma de capa de gruix variable
Comença per  
F
Comença per  
G
Pas estret entre cingleres.
Comença per  
H
Comença per  
I
Sistema muntanyós del terciari on es troben la serra de Moncayo, Albarrasí i Urbión
Comença per  
J
Concentració natural de roques, minerals o fòssils.
Comença per  
K
Segon cim més alt del món.
Comença per  
L
Distància angular que mesura qualsevol punt de la Terra fins el meridià 0º de Greenwich.
Comença per  
M
Unitat de relleu d'una superfície plana elevada a més de 300 m d'altitud.
Comença per  
N
L'obac és la vessant muntanyosa poc exposada al sol i orientada al...
Comença per  
O
Moviments de l'escorça que donen lloc a la formació de muntanyes.
Comença per  
P
Deformació dels estrats degut pressió tectònica roques sense arribar a fracturar-se.
Comença per  
Q
Era actual de la Terra caracteritzada per un període de calma i sedimentació.
Comença per  
R
Intrusió del mar en una vall fluvial.
Comença per  
S
Relleus plans o d'altiplans formats durant l'era primària o Paleozoic.
Comença per  
T
Comença per  
U
Les ____________ morfoestructurals són les formes que adopten els relleus degut a la seva formació geològica.
Comença per  
V
La seva morfologia característica és en forma de U.
Conté  
W
Meridià 0 en la divisió de les línies latitudinals de la Terra.
Comença per  
X
Espècie vegetal adaptada a l'escassetat d'aigua i altes temperatures en medis secs.
Conté  
Y
Accident geogràfic rocós de pendent abrupta en la línia de contacte entre la terra i el mar.
Conté  
Z
Nom de l'Era Primària de la Terra on es produïren els plegaments caledonians.