New Activity
Play Alphabet Game
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Comença per  
A
Què país es va quedar amb Milanesat, Nàpols i Sardenya, després del tractat d'Utrecht?
Comença per  
B
En quin succés les tropes de Felip V, s'imposen i ocupen València, Aragó i algunes comarques de Catalunya?
Comença per  
C
Qui va morir sense descendència?
Comença per  
D
Quin és el succés en el que s'aboleixen les corts, la generalitat, institucions municipals, i imposen el sistema organitzatiu del Castellà?
Comença per  
E
Quin país conjuntament amb França, va firmar el tractat d'Utrecht?
Comença per  
F
Qui introdueix el model centralista Francès?
Comença per  
G
Què va ocórrer, quan l'arxiduc Carles reclama el tró d'Espanya?
Comença per  
H
Quina figura jurídica, impedeix que el rei pugui imposar un arrest o una decapitació?
Comença per  
I
Els colons estaven descontents amb la monarquia parlamentària britànica. Això va comportar que....?
Comença per  
J
Montesquieu planteja la divisió de poders, sobretot del poder.....
Conté  
K
Què il·lustrador, critica l'absolutisme monàrquic i planteja per primer cop la separació de poders?
Comença per  
L
Quin moviment representava el moviment intel·lectual a Europa al segle XVIII
Comença per  
M
En l'àmbit polític (de la il·lustració) qui fou el que planteja la divisió de poders, sobretot en l'àmbit judicial?
Conté  
N
Qui implanta el mètode científic? (comprovació i raó per entendre i explicar el mon)
Conté  
O
Quins eren els més privilegiats dintre de la societat estamental?
Conté  
P
A quina idea o àmbit de la il·lustració va contribuir Montesquieu?
Conté  
Q
Com s'anomenava la figura que manejava, manava i jutjava?
Comença per  
R
En l'àmbit polític, qui va ser qui va voler instal·lar el contracte social?
Comença per  
S
Què és el poder entregat mitjançant el vot?
Conté  
T
Quin era el comerç en el que s'intercanviaven productes i matèries primeres entre Europa i Amèrica?
Conté  
U
Qui s'enriqueix amb el comerç internacional i/o nacional?
Comença per  
V
EN L'àmbit polític, qui planteja la necessitat de que hi hagi un parlament que limiti els poders del rei i un sistema fiscal més repartit?
Conté  
W
Qui va liderar al bàndol parlamentari en la revolta d'Anglaterra?
Conté  
X
Quin és el càrrec de Carles (germà del rei d'Àustria) que reclama el tro d'Espanya?
Conté  
Y
Quin territori es va quedar amb Gibraltar i Menorca?
Conté  
Z
Completa: Cap el 1725 va haver-hi una transformació econòmica i un progrés industrial que senta les bases de la ................