New Activity
Play Quiz
1. 
Cal é o continente orixinario da camelia?
A.
Asia
B.
África
C.
América
D.
Oceanía
2. 
Cal é a especie que máis se hibrida?
A.
Sinnensis
B.
Japónica
C.
Sansaqua
D.
Reticulata
3. 
Cal é o apelido do impulsor da camelia en Pontevedra?
A.
Lores
B.
Rodríguez
C.
Odriozola
D.
Figueroa
4. 
Cantas especies hai máis ou menos no mundo das camelias?
A.
Máís de 1000000
B.
Ménos de 5
C.
Máis de 200
D.
Máis de 6000
5. 
Cal é a especie que ole nas camelias?
A.
Reticulata
B.
Xapónica
C.
Sansaqua
D.
Ningunha